Om Meyerdonationen

Meyerdonationen er en privat velgørende organisation stiftet af Fritse og Jens Meyer, og midlerne stammer fra private OG beskattede midler.

Bestyrelsen består af Mogens Brøndum, Heidi de Feuth og Fritse Meyer.

Mogens Brøndum udtaler: Jeg har som politimand i flere årtier været i kontakt med mange unge mennesker, hvor jeg desværre har set mange eksempler på, at børn og unge ikke har fået den kærlige og trygge opvækst, som alle børn har krav på.
Det er derfor meget inspirerende og givende at kunne gøre en forskel for blandt andet børn og unge via meyerdonationen.

Heidi de Feuth om hvorfor hun vil være med til at gøre en forskel: Jeg brænder for at gøre en forskel og er dybt taknemmelig for, at være en del af meyerdonationen. Jeg har en stor bred kontaktflade og er i forbindelse med mit virke som psykoterapeut, coach og underviser ofte i kontakt med mennesker, der kan være potentielle ansøgere eller folk der arbejder med denne gruppe unge.

Fritse Meyer udtaler: Jeg kommer selv fra en kærlig og velfungerende familie med masser af overskud, bare ikke økonomisk. Jeg husker, hvor vigtigt det var for mig at være ligesom de andre, at kunne det som de kunne. Det kunne jeg bare ikke altid, for pengene var ikke til det. Dét, der er vigtigt for mig i dag, er IKKE at tage det gode liv for givet. For der er mange, alt for mange, der ikke har et godt liv. Jeg/vi kan ikke redde alle; men vi kan prøve at gøre noget godt for nogen – for at blive set gør ofte en forskel.

Logoet – tanken bag

At modtage en donation kræver – ud over en god ansøgning – også en stor portion held. Noget mange af de børn og unge mennesker, vi henvender os til, med stor sandsynlighed ikke har haft for meget af i deres liv.

Logoet ser vi, som et synonym, med de fire hjerter, der tilsammen danner et firkløver, som symboliserer held. Derfor er det ene blad er indfarvet i rødt for at fremhæve vores omsorg for barnet eller det unge menneske og vores tre i gråt for at illudere, at vi giver af et godt hjerte.
Det er også fortællingen om, at vi håber at kan være med til at åbne døre og til at ændre barnets og det unge menneskes livsbetingelser og dermed fremtidsudsigter – for at blive set kan gøre en stor forskel, ved vi!