Ansøgninger

KUN skriftlige ansøgninger, som ligger inden for ovennævnte formål besvares og behandles.
Der ydes IKKE støtte til drifts-, administrations- og andre lignende faste omkostninger, og sådanne ansøgninger behandles IKKE.

Ingen projekter må være påbegyndt eller iværksat med mindre andet skriftligt er aftalt, og KUN projekter, som realiseres, som skitseret i ansøgningen støttes med mindre andet er aftalt skriftligt.

Der forventes efterfølgende skriftlig dokumentation og afrapportering efter aftale.

For ALLE modtagere af legatportioner, donationer og ydelser gælder, at disse er personligt ansvarlige for indberetning til SKAT efter de til enhver tid gældende regler.

PR og markedsføring efter nærmere aftale med bestyrelsen.