Formål

meyerdonationen uddeler legatportioner og donationer til projekter målrettet til børn og unge. Vi hjælper primært i Aarhus og det østjyske område.

Legater og donationer kan f.eks. tildeles sociale og kulturelle formål, børne- og ungeaktiviteter, uddannelsesformål, humanitært arbejde, historiske projekter samt almenvelgørende formål.
Ydelser kan både tildeles enkeltpersoner og institutioner indenfor almenvelgørende og almennyttige områder.

Se betingelser under Ansøgninger.