Formål

Formålet er at uddele legatportioner og donationer til projekter, der henvender sig til, omhandler eller vedrører børn og unge, og disses forhold, med primær fokus på Aarhus og det østjyske område.

Det kan eksempelvis være til sociale og kulturelle formål, til børne- og unge aktiviteter, uddannelses formål, til humanitært arbejde, historiske projekter samt til almenvelgørende formål. Donationer og ydelser kan ske til både personer som til institutioner inden for almenvelgørende eller almennyttige områder.