Ansøgninger

meyerdonationen besvarer og behandler kun skriftlige ansøgninger, som ligger indenfor fondens formål. Fonden støtter ikke drifts- og administrationsomkostninger samt andre lignende faste omkostninger.

meyerdonationen støtter ikke allerede påbegyndte projekter medmindre andet er skriftligt aftalt, og der ydes kun støtte til projekter, som realiseres i henhold til ansøgningen medmindre andet er aftalt skriftligt.

Efter projektets afslutning forventer meyerdonationen skriftlig dokumentation og afrapportering efter aftale.

Alle modtagere af legatportioner, donationer og ydelser er personligt ansvarlige for indberetning til SKAT efter de til enhver tid gældende regler.

PR og markedsføring må kun ske efter nærmere aftale med meyerdonationens bestyrelse.

meyerdonationen opbevarer af regnskabsmæssige årsager alle personoplysninger afgivet i forbindelse med ansøgninger i fem år. Efter udløb af det 5. regnskabsår (31. december) destrueres personoplysningerne.

Ansøgningsfrist er 1. februar og 1. august.

Bestyrelsen tager stilling til indkomne ansøgninger i henholdsvis februar og august måned og ansøgere får besked umiddelbart efter.

Download ansøgningsskemaet her:  Ansøgningsskema

OBS! Vi anbefaler at downloade ansøgningsskema fra andre browsere end Chrome.